Understress

Understress

februar 16, 2019 Stress 0
En forårsdag i Aalborg

Jeg oplever gang på gang at blive mødt med den misforståelse at stress er lig med travlhed.

Der skal helst være en enkel forklaring på, hvorfor man bliver stresset og at det må være et svagt menneske der bliver ramt.

”Jeg bliver aldrig ramt af stress, det er jeg alt for robust til”

”Jeg elsker at have travlt, så jeg forstår ikke, hvordan nogen kan blive ramt af stress. De må bare være lidt mere organiserede”

”Det er jo ikke jobbets skyld. Var det ikke noget med problemer på hjemmefronten?”

Udsagnene er mange og ofte helt forkerte.

Stress er et symptom på at noget er helt galt. Et symptom, som også nogen gange kaldes for ”kamp eller flugt” respons. Frustrationer, der har hobet sig op. Frustrationer, som personen ikke kan gøre noget ved eller finde løsninger på. Når det, man oplever, gør eller tænker, er i konflikt med ens mål, muligheder, evner eller personlige værdier. Man er endt med at føle sig fastlåst i situationen. Desværre spreder det sig som ringe i vandet og smitter af på flere dele af ens liv.

Nedtryktheden kan blive til en depression. Lysten til at være sammen med andre forsvinder og energien forsvinder.

Har du hørt om understress?

Arbejdsløse eller sygemeldte der har stress. Det stemmer jo dårligt overens med udsagnet, at stress alene har at gøre med, at have for travlt.

Hvis man har understress, rammes man af en følelse af ligegyldighed, er energiforladt og har svært ved at blive begejstret over noget som helst.

Hvorfor er det netop mange arbejdsledige, der rammes af understress? Det skyldes, at man som menneske har behov for at bruge de evner og ressourcer, man har. At man jævnligt føler begejstring ved det, man foretager sig. At det, man bruger sin dagligdag til, gør en forskel.

Det samme behov har man også, når man er på arbejdet. Det er de samme reaktioner man får, som ved understress.

De seks guldkort på et godt arbejdsmiljø er:

 • Indflydelse (medvirke og påvirke ens arbejdssituation)
 • Mening i arbejdet (at gøre en forskel)
 • Belønning (løn, forfremmelse eller anerkendelse)
 • Forudsigelighed – gennemskue det der sker
 • Social støtte (hjælp fra kollegaer og nærmeste leder)
 • Krav (sammenhæng mellem mængden og arten af opgaver og kravene til ens kvalifikationer)

kilde: HR og personaleadministration, forlaget94

Mon ikke mange arbejdsledige eller sygemeldte ville ønske de kunne møde samme forståelse som ovenstående?

Ud fra en syg eller den arbejdslediges synspunkt:

 • Indflydelse (Ja de kan jo bare søge job)
 • Mening i arbejdet (tjah…)
 • Belønning (dagpenge?)
 • Forudsigelighed – gennemskue det der sker, kan man det?
 • Social støtte (forhåbentlig gode venner og familie)
 • Krav (masser af krav fra jobcentret/dagpengekontoret, men ikke personens egne krav)

Hvordan hjælper vi?

Jeg tror det er indlysende, ud fra ovenstående, at møde personer med understress med en accept og en forståelse af deres situation. De skal have hjælp, ligesom almindeligt stressede personer, til at få deres liv tilbage på skinner. Få en struktureret hverdag og med gode oplevelser indbygget. De behøver ikke flere dyk i forhold til at ”bare tage sig sammen”, fordi det har de prøvet rigtigt længe.

Håbløsheden over at deres situation er indlysende nok. Nu skal de have hjælp til at se muligheder i det de nu har og så tror jeg på energien, lysten og løsningen kommer.

”Stress er de forandringer, der sker i kroppen og i hjernen, når vi belastes indefra af vores følelser og tanker, eller udefra af fx arbejdet. Forandringerne skyldes stress-hormoner, som udløses, når vi er pressede. Mennesker, der har været udsat for stress i længere tid, kan blive alvorligt syge både fysisk og psykisk”

Ovenstående er hentet fra følgende link og her kan du læse lidt mere om de forskellige stresstyper: https://www.aprokom.dk/hvad-er-stress/

Des mere jeg har lært om stress og det, som stress gør ved et menneske, jo mere skræmmende er det at vide, at flere og flere får det og at mange skubber ansvaret over på den enkelte stressramte. Som om det er personens egen skyld. Jeg er blevet nysgerrig på at forstå mere omkring emnet og derfor deler jeg min historie og min viden med jer. Har du en kommentar omkring min historie eller lyst til at dele lidt af din egen, så er du velkommen til at skrive.